Zevenaar - Algemeen

Algemeen

Zevenaarse sportaccommodaties

Lentemorgen 13
6903CT Zevenaar
Meer informatie

Exploitatie en beheer door Ataro BV
Voor inlichtingen over gebruik, verhuur e.d.: inl. mw. C. van Remmen
t. (0316) 527689
e. c.vanremmen@atarobv.nl

Stichting Sportaccommodaties Zevenaar

Kornet 15
6904PX Zevenaar
Inl.: J. van Dinter