Zevenaar - Rechtbank

Rechtbank

Rechtbank Arnhem

Walburgstraat 2-4
6811CD Arnhem
Meer informatie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem
Walburgstraat 2-4, 6811 CD, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
t. (088) 3618181
e. info.hof-arle@rechtspraak.nl
i. www.rechtspraak.nl (organisatie en contact)
Arrondissementsparket Oost-Nederland
Eusebiusbinnensingel 28, 6811 BX, Postbus 9032, 6800 EP Arnhem
t. (088) 6991900
e. oost-nederland@om.nl
i. www.om.nl
Ressortsparket vestiging Arnhem-Leeuwarden
Eusebiusbinnensingel 28, 6811 BX, Postbus 30200, 6803 AE Arnhem
t. (088) 6992670