Zevenaar - Onderwijsinspectie

Onderwijsinspectie

Inspectie van het Onderwijs

Postbus 2730
3500GS Utrecht
T: 088 6696000 (vragen over onderwijs)
T2: 0900 1113111 (centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs) lokaal tarief