Belangrijke telefoonnummers


Alarmnummer (als elke seconde telt) 112
(ambulance/brandweer/politie)

In niet levensbedreigende situaties
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 0800 844 6000
Huisartsenpost (€ 0,10 p.m.) 0900 124 2424
- Spoedeisende hulp (€ 0,10 p.m., avond, nacht en weekend) 0900 1598
Politie (lokaal tarief) 0900 8844

Dierenambulance
Dierenambulance (026) 364 9111

Milieuklachten
Geluidsoverlast 0800 022 6033

Storingsdiensten
Gemeente, openbare ruimte, parkeerautomaten en stadspaslezers (0316) 595 555
Gemeente, calamiteiten (buiten kantooruren) (0316) 595 333
Elektriciteit en gas (gratis) 0800 9009
Water (Vitens) (lokaal tarief) 0800 0359

Telefonische hulpdiensten
5010 (voor ouders van schoolgaande kinderen) (gratis, ma t/m vr 10.00-15.00 uur) 0800 5010
Kindertelefoon (gratis, dagelijks 14.00-20.00 uur) 0800 0432
Korrelatie (€ 0,15 p.m., ma t/m vr 09.00-18.00 uur) 0900 1450
Meld Misdaad Anoniem 0800 7000
Sensoor (€ 0,05 p.m., dag en nacht) 0900 0767
Uitvaart Informatie Hulplijn 0800 444 4000

Spoedeisende zorg (info INGE)

Advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
Veilig Thuis 0800 2000
Spoed? Bel naar 112, dan stelt de telefonist u een aantal vragen en schat in welke hulpverlenende instantie u kan helpen.
Dat kan de politie zijn of een ambulance.